Kotimaiset julkaisuarkistot

Suomalaisia julkaisuarkistoja arkiston nimen mukaisessa aakkosjärjestyksessä. Arkistojen valintaperusteena tähän listaukseen on ollut niiden sisältämä musiikkiin liittyvä aineisto.

Doria (Åbo Akademin julkaisuja)

Åbo Akademin julkaisut löytyvät Doriasta. Doria on Kansalliskirjaston ylläpitämä julkaisuarkisto ja arkistojen hallintasovellus. Sisältöä tuottavat useat eri organisaatiot.

Åbo Akademin Doria-palvelussa on mm. digitoitua konserttiohjelmia 1800-luvulta sekä Åbo Akademissa valmistuneita opinnäytteitä aiheinaan mm. musiikkitiede ja musiikkikasvatus / musiikkipedagogiikka.

Helda

Helda on Helsingin yliopiston digitaalinen arkisto, joka sisältää tieteellisiä artikkeleita, opinnäytteitä sekä julkaisusarjoja. Heldassa on mm. musiikkitieteen ja etnomusikologian sekä nykyisen Taiteiden tutkimuksen opinnäytteitä. Heldassa on myös yhteistyökumppaneiden aineistoja, esimerkiksi Työväenliikkeen arkiston kokoelmissa on musiikkiin, erityisesti musiikinhistoriaan liittyvää aineistoa.

Jultika

Oulun yliopiston julkaisuarkisto, josta löytyy jonkin verran julkaisuja musiikin eri alueilta.

Hakuvinkki: Julkaisut hajaantuvat eri oppiaineisiin, joten selatakseen musiikkiaiheisia julkaisuja, kannattaa hakea yleisillä sanoilla ja sanan katkaisulla: music / musiik* / musiikkikasvatu* jne.

Jyx

Jyväskylän yliopiston julkaisuarkisto, joka sisältää opinnäytteitä graduista väitöskirjoihin sekä muita Jyväskylän yliopiston julkaisuja. Jyväskylän yliopiston julkaisuarkistossa on opinnäytteitä musiikintutkimuksen ja musiikkikasvatuksen aiheista.

Hakuvinkki: Aineistoa voi selata esim. valitsemalla vasemmasta reunasta vaikkapa Opinnäytteet, sen jälkeen sivun keskellä olevasta palkista Oppiaine. Löytääkseen nopeammin musiikin alan opinnäytteet, hakulaatikkoon kannattaa kirjoittaa sanan alusta ”mu”.

Taju

Taju on Taideyliopiston avoin julkaisuarkisto. Arkistoon tallennetaan Taideyliopistossa tuotettua kokotekstiaineistoa kuten väitöksiä, opinnäytetöitä, taiteellista tutkimusta, tieteellisten artikkeleiden rinnakkaistallenteita, julkaisusarjoja, oppimateriaaleja sekä digitoituja nuotteja, äänitteitä ja konserttitallenteita. Osa aineistosta on vapaasti saatavissa (Open Access) ja osa vain Taideyliopiston tunnuksilla tai paikan päällä Taideyliopiston Sibelius-Akatemian kirjastossa.

Theseus

Suomen ammattikorkeakoulujen yhteinen julkaisuarkisto, joka sisältää opinnäytetöitä sekä ammattikorkeakoulujen julkaisuja (julkaisusarjat, rinnakkaistallennukset). 

Musiikin koulutusta on seuraavissa ammattikorkeakouluissa: Centria, Jyväskylä, Metropolia, Oulu, Savonia, Tampere, Turku sekä Novia. Musiikkiaiheisia opinnäytetöitä löytyy myös sellaisten ammattikorkeakoulujen kokoelmista, joista musiikin koulutus on lakkautettu (Karelia, Lahti)

Hakuvinkki: Musiikkiaiheisia opinnäytetöitä pääsee selaamaan etusivun oikean reunan Koulutusala -valikon kohdasta “Esittävä taide ja musiikki”

Trepo

Tampereen yliopiston avoin julkaisuarkisto, joka sisältää Tampereen yliopiston avoimia julkaisuja: yliopiston henkilökunnan kirjoittamien tieteellisten artikkeleiden rinnakkaisjulkaisuja ja yliopiston muita avoimia julkaisuja sekä opinnäytteitä.

Hakuvinkki: TY:n etnomusikologian oppiaineen julkaisut löytyvät mm. oikealla olevan valikon kautta: Tutkinto-ohjelmat ja opintosuunnat ja valitsemalla luettelosta etnomusikologian.

UtuPub

Turun yliopiston avoin julkaisuarkisto, joka sisältää Turun yliopiston opinnäytetöitä kuten väitöskirjoja, lisensiaatintöitä ja pro gradu -tutkielmia sekä pro gradu -tutkielmien tiivistelmiä. Opinnäytetöiden lisäksi julkaisuarkistoon on tallennettu muita Turun yliopiston tiedekuntien ja laitosten julkaisuja. Turun yliopistossa on oppiaineena musiikkitiede.