Muska-ryhmän kesäterveiset

Mennyt kevät on tuonut mukanaan monenlaisia mullistuksia jotka ovat koskettaneet myös Muska-ryhmän toimintaa. Meidän kolmen (Jaska, Maaria ja Tiina) oli tarkoitus pitää heinäkuussa Prahassa IAML-kongressissa posteriesitys otsikolla ”Creating a Network for Music Librarians Working in Music Teaching Institutions in Finland”. Koronavirustilanteen vuoksi kongressi esitelmineen kuitenkin siirtyi vuoteen 2021.

Prahan-reissun peruunnuttua emme jääneet tyhjän pantiksi, vaan ideamyllyä on pyöritetty ahkerasti. Uusien kuvioiden ideoinnin lisäksi kirjoitimme Muskan olemassaolon taustoja valottavan artikkelin ”Fantasia à tre : musiikkioppilaitoskirjastolaisten haasteet muuttuvassa maailmassa” Suomen musiikkikirjastoyhdistyksen myöhemmin julkaistavaan kirjaan (työnimi ”Musiikkikirjastot 2030”).

Kuluneen toimintavuoden aikana Muska-ryhmä järjesti kaksi mielenkiintoista webinaaria koskien uusia kirjastojärjestelmiä. Lokakuussa 2019 saimme kattavan katsauksen Koha-maailmaan Oulun kaupunginkirjaston Katja Pietilän toimista. Samassa webinaarissa oli aiheena myös Finna, josta kertomassa oli Jaakko Tuohiniemi Helsingin yliopiston kirjastosta. Maaliskuussa 2020 järjestyksessään toisessa webinaarissa tutustuimme Alma-kirjastojärjestelmään, asiantuntijoina Tampereen yliopiston kirjaston Laura Järvinen ja Leeni Pukkinen. Tässä webinaarissa oli kaikkiaan 36 osallistujaa ja erinomaiset esitykset synnyttivät mukavasti keskustelua. Webinaarin tallenne ja esitykset löytyvät Muskan sivuilta: https://www.musiikkioppilaitoskirjastolaiset.fi/

Muskalla on nyt työn alla musiikin tiedonhankinnan verkko-oppimateriaali, joka on tarkoitus toteuttaa MOOC-kurssina, mikäli vain mahdollista. Ideoinnin tiimoilta on etäkokoustettu jo useampi kerta ja ajatus alkaa pikkuhiljaa hahmottua. Ideoiden työstöön on saatu apua osaavilta kollegoilta Jaakko Tuohiniemeltä (Helsingin yliopiston kirjasto) sekä Maarit Koskelalta (Metropolia amk:n kirjasto). Syksyllä jatketaan tämän aiheen parissa ja kaikki ovat tervetulleita mukaan!

Aurinkoista juhannusta toivottaen
Jaska Järvilehto, Maaria Harviainen ja Tiina Tolonen

Musiikkioppilaitoskirjastolaisten webinaari ke 18.3.2020 klo 13.00-14.30: Alma-asiaa

Musiikkioppilaitoskirjastolaisten yhteinen toimintaryhmä MUSKA järjestää järjestyksessään toisen webinaarinsa keskiviikkona 18.3. klo 13.00 alkaen. MUSKA-webinaarien on tarkoitus käsitellä kirjastolaisten piiristä tulleita ajankohtaisia aiheita, esitellä kiinnostavia uutuuksia musiikkikirjastojen maailmasta, järjestää koulutustilaisuuksia ja kaikista tärkeimpänä, toimia tiedonjakajana ja yhteisöllisyyden rakentajana.

Webinaarissa on tällä kertaa yksi iso aihe, kirjastojärjestelmä Alma erityisesti musiikin kuvailun ja tiedonhaun näkökulmasta. Suomessa osa korkeakoulukirjastoista otti Alman käyttöön joulukuussa 2019, ja seuraava aalto järjestelmävaihtoja tulee tapahtumaan heinäkuussa 2020. Alma-asioista tulevat meille kertomaan Tampereen yliopiston kirjastossa työskentelevät tietopalveluneuvoja Laura Järvinen sekä tietoasiantuntija Leeni Pukkinen. Laura on toiminut omassa organisaatiossaan Alma-kouluttajana ja osaa kertoa tiedonhausta ja sen eroavaisuuksista verrattuna Voyageriin ja Finnaan sekä antaa vinkkejä Alman konfigurointiin musiikin näkökulmasta. Leeni on pitkän linjan musiikinluetteloija, ja kertoo kokemuksiaan Alma-luetteloinnista.

Webinaarissa on varattu aikaa myös keskustelulle, voitte myös esittää webinaarin lopuksi toiveita tai aiheita seuraavia webinaareja varten.

Webinaari järjestetään Skype for Business -kokouksena. Jos käytössäsi ei ole Skype for Business -sovellusta, tutustu tähän ohjeeseen: https://preview.tinyurl.com/ycmc5ksk

Kreodin syysnumerossa 4/2019 musiikkioppilaitoskirjastoaiheisia artikkeleita

Ammattikorkeakoulukirjastojen verkkolehti Kreodin uunituoreessa syysnumerossa 4/2019 on julkaistu kaksi musiikkioppilaitoskirjastoaiheista artikkelia.

Maaria Harviainen ja Tiina Tolonen esittelevät musiikkioppilaitoskirjastolaisten työryhmän toimintaa ja tulevia suunnitelmia artikkelissa Uusia verkostoja luomassa – musiikkioppilaitoskirjastolaisten Muska-ryhmä luo rajat ylittävää yhteistyötä.

Suvi Perttula puolestaan on haastatellut Jyväskylän Suomalaisen musiikkikampuksen kirjastossa työskentelevää pitkän linjan musiikkikirjastolaista Hannele Saarta: Hannele Saari – musiikkikirjastotyötä musiikkitieteilijän otteella.

Musiikkioppilaitoskirjastolaisten webinaari ke 9.10.2019 klo 13.00-14.30: Finna ja Koha

Musiikkioppilaitoskirjastolaisten yhteinen toimintaryhmä MUSKA järjestää historiansa ensimmäisen webinaarin keskiviikkona 9.10. klo 13.00 alkaen. MUSKA-webinaarien on tarkoitus käsitellä kirjastolaisten piiristä tulleita ajankohtaisia aiheita, kiinnostavia uutuuksia musiikkikirjastojen maailmasta, järjestää koulutustilaisuuksia ja kaikista tärkeimpänä, toimia tiedonjakajana ja yhteisöllisyyden rakentajana.

Ensimmäisen webinaarin aiheena ovat Finna ja Koha. 22.10.2019 Helsingissä järjestettävään Kuvailun tiedotuspäivään liittyen Finna-osiota tulee alustamaan Jaakko Tuohiniemi Helsingin yliopiston kirjastosta. Jaakko toimii Musiikin metatiedon asiantuntijaryhmä Muusan puheenjohtajana ja tarkoituksena tässä webinaarissa onkin kerätä yhdessä musiikkiin liittyviä kysymyksiä Kuvailun tiedotuspäivään Kansalliskirjaston Finna-kehittäjien vastattavaksi, erityisesti musiikkiaineiston hakuun liittyen. 

Webinaarin Koha-osuudessa saadaan vieraaksi Katja Pietilä Oulun kaupunginkirjastosta. Katjalla on pitkä kokemus musiikin tiedonhausta Kohassa ja hän tulee antamaan vinkkejä ja näyttämään esimerkkejä miten saadaan tehtyä onnistuneita hakuja. 

Webinaarissa on varattu aikaa myös keskustelulle, miettikää valmiiksi jo hyviä kysymyksiä tähän tilaisuuteen tai mahdollisesti tulevissa webinaareissa käsiteltäviksi.