Muska-ryhmän kesäterveiset

Mennyt kevät on tuonut mukanaan monenlaisia mullistuksia jotka ovat koskettaneet myös Muska-ryhmän toimintaa. Meidän kolmen (Jaska, Maaria ja Tiina) oli tarkoitus pitää heinäkuussa Prahassa IAML-kongressissa posteriesitys otsikolla ”Creating a Network for Music Librarians Working in Music Teaching Institutions in Finland”. Koronavirustilanteen vuoksi kongressi esitelmineen kuitenkin siirtyi vuoteen 2021.

Prahan-reissun peruunnuttua emme jääneet tyhjän pantiksi, vaan ideamyllyä on pyöritetty ahkerasti. Uusien kuvioiden ideoinnin lisäksi kirjoitimme Muskan olemassaolon taustoja valottavan artikkelin ”Fantasia à tre : musiikkioppilaitoskirjastolaisten haasteet muuttuvassa maailmassa” Suomen musiikkikirjastoyhdistyksen myöhemmin julkaistavaan kirjaan (työnimi ”Musiikkikirjastot 2030”).

Kuluneen toimintavuoden aikana Muska-ryhmä järjesti kaksi mielenkiintoista webinaaria koskien uusia kirjastojärjestelmiä. Lokakuussa 2019 saimme kattavan katsauksen Koha-maailmaan Oulun kaupunginkirjaston Katja Pietilän toimista. Samassa webinaarissa oli aiheena myös Finna, josta kertomassa oli Jaakko Tuohiniemi Helsingin yliopiston kirjastosta. Maaliskuussa 2020 järjestyksessään toisessa webinaarissa tutustuimme Alma-kirjastojärjestelmään, asiantuntijoina Tampereen yliopiston kirjaston Laura Järvinen ja Leeni Pukkinen. Tässä webinaarissa oli kaikkiaan 36 osallistujaa ja erinomaiset esitykset synnyttivät mukavasti keskustelua. Webinaarin tallenne ja esitykset löytyvät Muskan sivuilta: https://www.musiikkioppilaitoskirjastolaiset.fi/

Muskalla on nyt työn alla musiikin tiedonhankinnan verkko-oppimateriaali, joka on tarkoitus toteuttaa MOOC-kurssina, mikäli vain mahdollista. Ideoinnin tiimoilta on etäkokoustettu jo useampi kerta ja ajatus alkaa pikkuhiljaa hahmottua. Ideoiden työstöön on saatu apua osaavilta kollegoilta Jaakko Tuohiniemeltä (Helsingin yliopiston kirjasto) sekä Maarit Koskelalta (Metropolia amk:n kirjasto). Syksyllä jatketaan tämän aiheen parissa ja kaikki ovat tervetulleita mukaan!

Aurinkoista juhannusta toivottaen
Jaska Järvilehto, Maaria Harviainen ja Tiina Tolonen